Vinpearl Đầm Già

Chủ đầu tư Vingroup
Đơn vị thi công Tổng công ty xây dựng số 1 (CC1)
Hình thức hợp đồng Xây lắp
Vị trí Tp. Nha Trang
Giá trị 341 tỷ đồng
Tiến độ 2015-2016